วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม ICT ผู้บริหารสถานศึกษา

ขอความร่วมมือให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าอบรมตอบแบบสอบถามความพึอใจ 
โดยคลิกลิ้งค์ที่แบบสอบถามความพึงพอใจค่ะ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม ICT ผู้บริหารสถานศึกษา
ขอขอบคุณนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น